Sorunlarınızı dinleyip,
Birlikte çözüyoruz...

Hakkımızda

2014 yılında İstanbul Bahçelievlerde kurulan İDEA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİNDE çocuk, ergen ve yetişkinlere psikolojik danışmanlık, ailelere de aile danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Bilimsel bilgi ve yöntemlerle ulusal ve uluslararası sertifikasyonlara sahip uzmanlarımız danışanlarımızın sorunlarına en uygun yöntemlerle çözüm üretmektedir.

Merkezimizde bulunan Klinik Psikolog, Uzman Pedagog, Psikolojik Danışman ve Eğitim Danışmanları sorunlarınızı dinleyip, sizlere özel en uygun çözümleri belirleyerek en büyük destekçiniz olmaktadır.

Psikiyatrik tanı koyma, ilaçla ya da medikal müdahaleler yapılmamakta, ilk görüşme ya da ilerleyen görüşmelerde terapistin gerekli görmesi halinde danışanlarımızın güvenilir bir psikiyatri merkezine yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Hizmetlerimiz

İdea Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak 2014 yılından itibaren
aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

Çocuklar için Psikolojik Danışmanlık

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öfke Kontrolü
 • Okul Korkusu
 • Ayrılık Kaygısı
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Karşı Olma, Karşıt Gelme Bozukluğu
 • Alt Islatma ve Alt Kirletme
 • Tırnak Yeme
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları

Ergenler için Psikolojik Danışmanlık

 • Yetenek Belirleme ve Mesleki Yönlendirme
 • Akademik Performans Geliştirme
 • Sınav Kaygısı
 • Anksiyete Bozukluğu
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk (Takıntılar)
 • Yeme Bozuklukları

Yetişkinler için Psikolojik Danışmanlık

 • Depresyon
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Kayıp ve Yas
 • Stres ve Stresle Başa Çıkma
 • Öfke Kontrolü
 • Fobiler (Köpek, Yükseklik, Su, Kapalı alan, Karanlık v.b.)
 • Uyku Bozuklukları

Aile ve Çift Danışmanlığı

 • İletişim Sorunları
 • Aile içi Çatışmalar
 • Cinsel Terapi
 • Boşanma Süreci
 • Evliliğe Adaptasyon

GETAP

GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır.

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık

 • Etkili İletişim Yolları
 • Ekip Oluşturma
 • Stresle Başa Çıkma Yolları
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Beden Dili
 • İşe Alım Değerlendirme
 • Kurum içi Performans Değerlendirme

Testler

Uygulamalarımız arasında olan testler aşağıdaki gibidir.

DISC Kişilik Envanteri

DiSC, her yıl 1 milyonun üzerinde kişi tarafından kullanılan ve en çok tercih edilen kişisel değerlendirme aracıdır.

Yargılayıcı olmadan insanların davranış farklılıklarını tartışmaya yardımcı olur. Bu durum, bir çalışma ekibi içinde, bir satış ilişkisinde, bir liderlik konumunda ya da diğer ilişkilerde olabilir.DiSC modeli insanların kendilerini daha iyi anlamaları için kullanabilir ve kişilerin davranışlarını diğerlerine adapte edebileceği ortak bir dil sağlar.

WISC-IV

6 yaş ile 17 arasındaki çocuk ve ergenlerin bilişsel işlevlerini değerlendiren kapsamlı bir şekilde değerlendiren bir zeka testidir. Bireyin zihinsel becerileri arasında zayıf ve güçlü yönlerini analiz ederek doğru eğitim veya tedavi programını planlamada son derece faydalı olmaktadır. Tüm dünyada 1939 yılından beri en yaygın olarak kullanılan zeka testi serisi olan Wechsler testlerinin Türkiye normlarına uyarlanmış olan en güncel ve en güvenilir sonuç veren versiyonudur.

CAS Bilişsel Değerlendirme Uygulaması

5-17 yaş arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Testin uygulama süresi bir saatten iki saate kadar sürebilmektedir. Uygulama okul çağı çocuklarının zihinsel gelişiminin değerlendirilmesinde, öğrenme güçlüğü başta olmak üzere birçok akademik sorunun belirlenmesinde, duygusal ve travmatik hasarların ölçümünde, dikkat sorunları ve hiperaktivite bozukluğunun tanımlanmasında kullanılır.

WISC – R Zeka Testi

6 ile 16 yaş aralığında çocuklara bireysel olarak uygulanan bir zeka testi çeşididir. Yaklaşık 1-1,5 saat süren testte zekayı etkileyen ve oluşumunda rol oynayan birçok farklı kategori kullanılmaktadır.

AGTE

0-6 yaş çocuklarda gelişimin farklı ancak birbiri ile bağlantılı temel becerilerini ölçmek amacıyla uygulanan bir envanterdir.154 maddeden oluşan, çocuğun gözlemlendiği sırada bakım verenden alınan cevaplar doğrultusunda puanlanan test ile çocuğun 4 temel gelişim alanının değerlendirilmesi amaçlanır.

Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım becerileri alanındaki yaş düzeyine uygunluğu, risk grubu ya da gelişim geriliği konusunda derinlemesine ve sistemli bilgi sağlar.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Bireyin iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini ortaya koyan, kağıt üzerinde kısa sürede uygulanabilen bir testtir. Uygulayıcının etkisinin bulunmaması dolayısıyla diğer yansıtma testlerine göre geçerliliği ve güvenirliliği daha yüksektir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üstü çocuklara ve yetişkinlere uygulanır. Şekilleri hafızada tutma becerisini ölçerek görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini sağlar. 10 dakika süren bir uygulamadır.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Konuşmaya başlayan ve zeka geriliği olmayan her çocuğa uygulanabilir. Çocuğun hikayelere yapmış olduğu yoruma bağlı olduğundan yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

Çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amacıyla kullanılır.

Stanford Binet Testi

2-16 yaş grubuna uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir.

Frostig Görsel Algı Testi

Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara uygulanır. Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye ayrıca; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. Özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak mümkündür. Test; çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır.

16 PF Kişilik Envanteri

Bireyin normal kişilik özelliklerinin ölçümünü yaparak, günlük hayatta gösterdiği davranışların tahminine ilişkin detaylı bilgiler sağlar. 16 PF Kişilik envanterinin en çok kullanıldığı alanlar: işe alım, yönetim geliştirme, takım oluşturma ve geliştirme, kariyer gelişim ve danışmanlığı, bireysel ve çift/aile danışmanlığı, değişik hedeflere yönelik danışmanlık, Psikolojik sağlık, ön izlenim, tarama süreçleri ve araştırmalarda kullanılır.

16 PF Kim Envanteri

11 – 22 Yaş arası gençlere yönelik olarak geliştirilmiş kişilik ve mesleki yönlendirme envanteridir. Kişiliğin oturmaya başladığı ergenlik döneminde ilk kariyer seçimi, eğitim hayatına uyum sağlama, kişisel veya sosyal yaşamda yaşanan zorluklar gibi alanlarda kullanılabilecek etkili bir ölçüm aracıdır.

MMPI Kişilik Envanteri

15 yaş ve üzeri bireylerin kişisel ve toplumsal uyum düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılan kişilik envanteridir. Ortalama bir saat süren ve kağıt üzerinde yapılan bir uygulamadır.

Amerika’ da geliştirilmiş ve ülkemizde standardizasyonu yapılmış güvenilir bilimsel kişilik testlerinden biridir.

Rorschach Mürekkep Lekesi Testi

Bireyin kişilik özelliklerini ve duygusal işleyişini belirlemek amacıyla kullanılan projektif bir uygulamadır. 3 yaş üstü her bireye uygulanabilir. Uygulama ortalama olarak 1, 1 buçuk saat sürmektedir.

CAT (Çocuklar için Algı Testi)

CAT projektif bir test olup, 3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Testte, hayvan figürleri aracılığıyla çocukların kendilerini ifade etmeleri amaçlanır.

TAT (Tematik Algı Testi)

9-10 yaşından itibaren yetişkinlerde de uygulanabilen ve üzerinde resimler bulunan 30 kart ile ilgili bireyin yorumu alınarak, kişilik oluşum süreçleri hakkında bilgi almayı amaçlayan bir testtir.

MOXO Dikkat & Hiperaktivite Performans Testi

7-12 yaş çocuklar ve yetişkinler için getirilmiş dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun teşhisinde yardımcı araç olarak olarak kullanılır. Bilgisayar ekranı üzerinden yapılan uygulama yaklaşık 15-18 dakika sürer. Dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite parametrelerinin ölçümü ile tanı koymaya yardımcı olan objektif bir testtir. Tanı başarı oranı yüzde 90 olan test, dünyanın önde gelen birçok ülkesinde uygulanmaktadır.

Galeri

Çalışmalarımızdan, sunumlarımızdan ve merkezimizden oluşan görüntüler.

Video

Duyurular

İçeriklerimizi okuyarak bilgi edinebilir kafanıza takılan,
soru ve sorunlarınızı bize iletişim formundan gönderebilirsiniz.

KORONA GÜNLERİNDE VAROLUŞSAL KAYGILAR

Günümüz insanı yani bizler  büyük ölçüde sezgilerine yabancılaştı . Gerçek özümüzden uzaklaştık, başka insanların yaptıklarını yapar olduk. Başkaları tarafından beğenilme kaygımız çok fazla, Birileri bizi beğensin diye davrandık , bazen de başkalarının isteklerine boyun eğdik. Biz ne istiyoruz belki de unuttuk. Bazen kişiler  bütün enerjisini kariyerine verir, işkolik olur, başka şeylerle ilgilenmez. İşini sevmek çalışmak […]

Devamı...

‘Global Bir Travma- Pandemi’

Genel BakışSon günlerde global bir sorunla –pandemi ile- karşı karşıyayız. Tüm dünya aynı şeyleri yaşıyor ve endişe duyuyor. Nereli olduğunun, nerede yaşadığının, kim olduğunun, ekonomik durumunun hiçbir önemi yok. Her şeyin sıfırlandığı bir dönem… Bana göre bildiklerimizi unuttuğumuz, güç dengelerinin değiştiği, yeni bir çağın başlangıcı olacak bir dönemden geçiyoruz. Ürkütücü olsun diye söylemiyorum; aynı zamanda […]

Devamı...

İLİŞKİDE BAĞIŞIKLIĞIMIZI GÜÇLENDİRELİM

Son dönemde yaşanan Corona virüsü ve karantina önlemleri yaşamımızda birçok alanda etkili olmakta ve adaptasyonumuzu yeniden düzenleme gerekliliğini getirmektedir. Yaşamımızdaki birden fazla role yeniden uyum sağlama aşamasında yaşadığımız zorlukların olumsuz etkileri ile baş etmek adına bildiğimiz kaynaklar ‘sosyal yakınlık’ dahi revize edilmeyi gerektirmektedir. Bu açıdan belirsizlikle baş etme, yeni rutinler oluşturma ve güven duygusunu yeniden […]

Devamı...

İletişim

Formu doldurarak ve aşağıdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

Adres: Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Sokak No: 6 Kat: 1 Bahçelievler - İstanbul