AGTE

0-6 yaş çocuklarda gelişimin farklı ancak birbiri ile bağlantılı temel becerilerini ölçmek amacıyla uygulanan bir envanterdir.154 maddeden oluşan, çocuğun gözlemlendiği sırada bakım verenden alınan cevaplar doğrultusunda puanlanan test ile çocuğun 4 temel gelişim alanının değerlendirilmesi amaçlanır.

Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım becerileri alanındaki yaş düzeyine uygunluğu, risk grubu ya da gelişim geriliği konusunda derinlemesine ve sistemli bilgi sağlar.