Ergenler için Psikolojik Danışmanlık

  • Yetenek Belirleme ve Mesleki Yönlendirme
  • Akademik Performans Geliştirme
  • Sınav Kaygısı
  • Anksiyete Bozukluğu
  • Obsesif Kompülsif Bozukluk (Takıntılar)
  • Yeme Bozuklukları