16 PF Kişilik Envanteri

Bireyin normal kişilik özelliklerinin ölçümünü yaparak, günlük hayatta gösterdiği davranışların tahminine ilişkin detaylı bilgiler sağlar. 16 PF Kişilik envanterinin en çok kullanıldığı alanlar: işe alım, yönetim geliştirme, takım oluşturma ve geliştirme, kariyer gelişim ve danışmanlığı, bireysel ve çift/aile danışmanlığı, değişik hedeflere yönelik danışmanlık, Psikolojik sağlık, ön izlenim, tarama süreçleri ve araştırmalarda kullanılır.