Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Konuşmaya başlayan ve zeka geriliği olmayan her çocuğa uygulanabilir. Çocuğun hikayelere yapmış olduğu yoruma bağlı olduğundan yorumlama sonuçları çocuğun anlattıklarıyla doğru orantılıdır.

Çocuğun kişilik komplekslerinin saptanmasını amacıyla kullanılır.