MMPI Kişilik Envanteri

15 yaş ve üzeri bireylerin kişisel ve toplumsal uyum düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılan kişilik envanteridir. Ortalama bir saat süren ve kağıt üzerinde yapılan bir uygulamadır.

Amerika’ da geliştirilmiş ve ülkemizde standardizasyonu yapılmış güvenilir bilimsel kişilik testlerinden biridir.