CAS Bilişsel Değerlendirme Uygulaması

5-17 yaş arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Testin uygulama süresi bir saatten iki saate kadar sürebilmektedir. Uygulama okul çağı çocuklarının zihinsel gelişiminin değerlendirilmesinde, öğrenme güçlüğü başta olmak üzere birçok akademik sorunun belirlenmesinde, duygusal ve travmatik hasarların ölçümünde, dikkat sorunları ve hiperaktivite bozukluğunun tanımlanmasında kullanılır.