Beier Cümle Tamamlama Testi

Bireyin iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini ortaya koyan, kağıt üzerinde kısa sürede uygulanabilen bir testtir. Uygulayıcının etkisinin bulunmaması dolayısıyla diğer yansıtma testlerine göre geçerliliği ve güvenirliliği daha yüksektir.