Klinik Psikolog Tuğba Balık

Eğitim Bilgileri: Lisans eğitimini 2012 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır.  2014 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını bitirmiştir. 2012 yılından bu yana mesleki yetkinlik kazanmak adına çeşitli eğitimler almış, sertifikalar edinmiştir. Çalışmalarına ergen ve yetişkinlerle devam etmektedir. 

Uyguladığı yöntemler: EMDR Terapisi, Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, SAMBA (Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavisi), SAMBAint (İnternet Bağımlılığı Tedavisi), Motivasyonel Terapi, Çift Terapisi, Mindfullnes, Kısa Süreli Terapi

Uyguladığı Testler: WISC-R, WAIS, Rorschach, T.A.T., MMPI