İdea Psikoloji Staj Program Şartları

İdea Psikoloji 2014 yılından bu yana danışanlarına mesleki etik kuralları içerisinde süreçleri için en doğru yöntemleri kullanarak yardımcı olmaktadır. Başvuran binlerce vaka ve gerçekleşen binlerce seans ile İstanbul’da en iyi referans gösterilen merkezlerden birisi olduk. Tüm bu süreçlerin yönetilmesinde uzman kadromuzun ve etik kuralların rolü büyüktür. Stajyer programımızda da aşağıda yazan kurallar geçerli olup, başvuru yapan meslek adayları ve merkezimiz arasındaki karşılıklı kabul ile camiamıza yetişmiş eleman kazandırmak istemekteyiz. Stajyer programımıza başvurmak isteyen adayların, programa katılım gerekçelerini içeren bir niyet mektubunu resimli CV’leri ile birlikte  “[email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir. CV’ler değerlendirildikten sonra uygun görülen kişiler mülakata çağırılır. Mülakatın sonucu olumlu olan kişiler staj programına kabul edilir.

 1. Staj programı süresi 8 haftadır.(İki hafta deneme) Merkez uzmanlarının isteği ile süre 8 hafta uzatılabilir. Süre bitiminde uzmanların değerlendirmeleri ile “Staj Programı Katılım Belgesi” düzenlenecektir.
 2. Staj Yönetimi ile stajyerin beraber belirleyecekleri 2 gün 14:00 – 19:00 saatleri arasında (Yönetim onayı ile değişebilir) merkezde olmaları istenmektedir.
 3. Stajyerlerin görev tanımı:
  1. Lisans ya da yüksek lisans eğitimleri içerisinde aldıkları teorik bilgiyi bekleme alanında danışanları (yetişkin, çift ve özellikle çocuk) gözlemleyerek pratik değerlendirme yapmak, gözlem raporları hazırlamak, vakayı takip eden uzmana uygun zamanda geri bildirim yapmak,
  2. Merkez düzeninin sağlanmasına, gerçekleşecek seanslara ait dosya hazırlıklarına,  oyun terapisi odalarının özellikle seans bitimlerinde düzenlemesine yardımcı olmak,
  3. Hizmet içi eğitim kapsamında, merkezin yaptığı ya da katıldığı seminer, atölye, panel, fuar vb. etkinliklere merkezi temsil etme bilinciyle katılım göstermek,
  4. Belirli takvim dönemlerinde yapılan kurum ziyaretlerini belirlemek, düzenlemek, yapmak.
 4. Kendilerine belirlenen eğitim odasında okuma listesinde yer alan kitapları okumak, uzmanlar tarafından istenebilecek araştırmaları yapmak, gerekli olduğunca bilgileri  dahilinde çevirileri yapmak.
 5. Merkezimize staj başvurusu yapan öğrencilerin faydalanabilmesi için sembolik ücretleri olan eğitimler düzenlenir, mesleki gelişimleri adına istedikleri eğitimlere katılmak, (Staj başvurusu yapanlar bu seminerlerden öncelikli olarak haberdar edilirler.)
 6.  Danışanlarımın gizliliği birincil önceliğimizdir. Bu nedenle danışanlarımızın kişisel dosyaları herhangi bir sebeple incelenemez.
 7. Stajyerlerin seanslara girerek pratik/gözlem yapma olanağı ancak çocuk seanslarında aile ve uzmanın onay vermesi halinde mümkündür.